Inzicht in klanttevredenheid 

Woonvorm De Passie meet op verschillende manieren de klanttevredenheid.
Zo zijn er cyclisch huiskamer overleggen, individuele planbesprekingen, er is een cliëntenraad en er wordt cyclisch een cliënttevredenheidsonderzoek afgenomen. Analyse van alle onderzoeksgegevens leidt waar nodig tot verandering, verbetering en ontwikkeling.

Woonvorm De Passie heeft in 2021 voor het laatst een cliënttevredenheidsonderzoek afgenomen, hier scoorde wij een mooie 8,1.