Klachtenregeling

De Passie streeft ernaar om de zorg per cliënt zo passend mogelijk te maken. Ondanks dat kan het zijn dat er wat mis gaat of dat iemand het niet eens is met een afspraak. Klachten en problemen lossen we graag samen op.

Indien de klacht na contact met De Passie nog niet naar tevredenheid is afgehandeld, of wanneer je onafhankelijk een klacht in wil dienen, kan u deze klacht voorleggen aan de externe geschilleninstantie De Passie. De Passie heeft een lidmaatschap afgesloten bij het klachtenloket zorg.

Contactgegevens Klachtenloket Zorg:
Email: info@klachtenloket-zorg.nl
Telefoonnummer 070-3105392

U neemt contact op met het klachtenloket. Een medewerker van het klachtenloket probeert de klacht met informatie en advies op te lossen en kan u in contact brengen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris kan bemiddelen tussen u en De Passie zodat er alsnog samen tot een oplossing gekomen kan worden. Er zijn voor u geen kosten verbonden wanneer de klachtenfunctionaris ingeschakeld wordt.
Mocht ook dit niet voldoende zijn om uw klacht op te lossen dan kan er gebruik gemaakt worden van de Geschillencommissie Zorg Algemeen. Ook hierbij is W De Passie aangesloten.

Contactgegevens Geschillencommissie Zorg Algemeen:
Website: www.degeschillencommissiezorg.nl
Telefoonnummer: 070 – 310 53 92