Uitsluitingscriteria

Om de best mogelijke zorg te verlenen zal Woonvorm De Passie altijd een kennismakingsgesprek met jou aangaan en jou betrokken netwerk zodat je een zo helder mogelijk beeld krijgt van de mogelijkheden bij de Passie. Bij Woonvorm De Passie zijn we van vele markten thuis, wij kijken samen naar wat je nodig hebt en samen schatten we in of wij dit kunnen bieden.
Woonvorm De Passie heeft niet alle expertise in huis en daarom werken we veel samen met een FACT-team of andere behandelaren om toe te zien op de beste zorg.
Onze woonlocaties kenmerken zich door de huislijke sfeer aan, dit zie je bijvoorbeeld doordat we in kleine groepen hebben en hebben zeggenschap over de gang van zaken, dit geven wij vorm door huiskamer overleggen. Woonvorm De Passie wil de best mogelijk zorg bieden, hiervoor is het belangrijk dat je open staat voor begeleiding van de Passie, dit is de basis voor een stabiele samenwerking.

Woonvorm De Passie kan heel veel zorg bieden maar we zijn niet voor iedereen de juiste plek. Benieuwd of wij mogelijk de juiste plek voor jou zijn? Onderstaand een overzicht van wat wij wel en niet kunnen bieden.

Je hebt een passende indicatie vanuit de WMO of WLZ.
Het kan zijn dat je af en toe boos bent en je emoties niet helemaal onder controle hebt, dit is niet erg, dit hoort erbij. Je vertoont geen fysieke agressie;
Het kan voorkomen dat je je somber voelt en misschien zelfs kampt met zelfdoodneigingen, je staat open voor begeleiding en geeft aan dat je hulp nodig hebt wanneer het niet goed met je gaat;
Je bent verslaafd maar je hebt je verslavingen onder controle en bent eventueel in behandeling;
Je wil geen medicatie meer nemen die is voorgeschreven door een specialist, in het belang van je welzijn zal je deze moeten blijven slikken. Woonvorm De Passie kan meekijken naar alternatieven;
Het kan voorkomen dat het een keer niet lukt om een gemaakte afspraak na te komen, om een goede samenwerking te realiseren en om jouw hulpvraag zo goed mogelijk te beantwoorden is het belangrijk dat je je best doet om gemaakte afspraken na te komen;
Woonvorm De Passie is een open setting. Wanneer jouw hulpvraag niet beantwoord kan worden in een open setting is Woonvorm De Passie (nu) niet de juiste plek.
Heb jij een ZM? Dat is geen probleem;
Ben je slechthorend? Zolang we zonder gebarentaal kunnen communiceren is het geen probleem.
Je bent blind, onze groepswoningen zijn niet aangepast op jouw hulpvraag, een studio zou misschien een uitkomst kunnen zijn;
Je heb een lichamelijk beperking en kan jezelf niet zelfstandig voortbewegen, onze woningen zijn daarvoor helaas niet geschikt.
Je bent in staat om minimaal een half uur alleen te zijn zonder fysieke begeleiding in de buurt. Begeleiding is wel 24/7 bereikbaar mocht er echt wat aan de hand zijn.