Kernkwaliteiten

De volgende kernwaarden zijn essentieel voor de Passie:

Continuïteit

De kernwaarde continuïteit is tweeledig; enerzijds de continuïteit van zorg waarbij de Passie geen gebruik maakt van uitzendkrachten maar van vaste medewerkers, welke herkenbaar zijn voor de bewoners. Daarbij is ook het verloop van zowel de medewerkers als de cliënten klein. Anderzijds het continu doorlopen van het primair proces en alle andere organisatorische processen die daarbij komen kijken. Hierbij blijft de Passie zich ontwikkelen, verbeteren en inzetten voor het welzijn van de bewoners. Daarbij neemt de organisatie geen risicovolle stappen die de continuïteit van zorg of van de onderneming in gevaar kunnen brengen.

Verbindend

Door de continuïteit die de Passie waarborgt is de organisatie in staat mensen te verbinden. Zowel tussen cliënten onderling, als medewerkers onderling, als medewerkers en cliënten. Maar bovenal biedt de organisatie een woonplek in een gewone woonwijk in de regio van Arnhem. Dit zorgt ervoor dat de bewoners de kans hebben te participeren in de maatschappij.

Familiair

De Passie is niet alleen verbindend maar doet hierbij nog een extra stap. Door bovenstaande kernwaarden wordt een situatie gecreëerd die voor de bewoners aanvoelt als familiair. Door het minimale verloop van bewoners en medewerkers zijn zij in staat een hechte band te vormen. Hierbij voelt elke locatie als één grote familie, waar ook het netwerk van de bewoners betrokken wordt bij de ondersteuning geboden door Woonvorm de Passie.

Groei
Er wordt per cliënt gericht gekeken naar de groeimogelijkheden. Dit kunnen grote doelen zijn maar ook hele kleine doelen. Door het familiaire gevoel dat de Passie creëert kunnen de bewoners en medewerkers ook mét elkaar groeien in plaats van alleen op individueel niveau.