Vacatures

Persoonlijk begeleider locatie Heteren

Als persoonlijk begeleider begeleidt je bewoners met een verstandelijke en/of psychiatrische beperking in de woon- en leefomgeving gericht op ontwikkeling van vaardigheden en het vergroten van de zelfredzaamheid. De persoonlijk begeleider werkt in een klein team met andere persoonlijk begeleiders en stagiaires, samen met het team ben je de stabiele basis voor de bewoners zodat zij zich verder kunnen ontwikkelen. De persoonlijk begeleider kan in onvoorziene situaties overleggen met de bereikbaarheidsdienst. Elke locatie heeft een vast team met medewerkers, naast de vaste standplaats kan de persoonlijk begeleider sporadisch op andere locaties ingezet worden. Je werkt volgens de missie, visie en kernwaarden van Woonvorm De Passie. De kerntaken continuïteit, verbindend, familiair en groei zijn de uitgangspunten in de begeleiding. Locatie Heteren zoekt een persoonlijk begeleider voor avond/slaapdiensten doordeweeks en om onregelmatige diensten om het weekend.


Taken binnen de functie

Stelt persoonlijke begeleidingsplannen op, evalueert deze en stelt zo nodig bij.

Geeft uitvoering aan de afspraken uit het begeleidingsplan en coördineert deze.

Treedt op als aanspreekpunt voor vragen op het gebied van zorg en begeleiding van toegewezen bewoners, zowel voor interne als externe contactpersonen.

Legt cliëntendossiers aan en onderhoudt deze.

Is belast met de uitvoering van de dagelijkse zorg, bewaakt de kwaliteit van zorg, signaleert risico’s en schakelt zo nodig deskundigen in.

Begeleidt de bewoners op het gebied van huishoudelijke en dagelijkse levensverrichtingen, neemt waar nodig taken over.

Creëert een thuis voor bewoners en hun naasten en stelt hun wensen en behoeften centraal.

Heeft aandacht voor het sociale netwerk van de bewoners.

Draagt zorg voor een dag-invulling van bewoners, passend binnen de interesses en mogelijkheden.

Treedt regulerend op bij conflicten en terugval; en onderneemt hierin actie.

Ziet, indien mogelijk samen met de bewoner, toe op de communicatie, handhaving en naleving rond afspraken met de interne en externe (hulpverlenings-)contacten.


Opleidingseisen / Kennis / overige eisen

Beschikt over een relevante zorgopleiding, minimaal MBO niveau 4.
Ervaring in het begeleiden van bewoners met een verstandelijke en/of psychiatrische beperking is noodzakelijk.

Kennis wordt op peil gehouden door het bijhouden van actuele ontwikkelingen in het vakgebied.
In het bezit van een rijbewijs B

Bereidheid om een Verklaring Omtrent Gedrag aan te vragen.

Basis computervaardigheden


Kom jij ons team versterken?

Stuur je CV en motivatie naar lindseyspanjers@woonvormdepassie.nl

Meer informatie? Ik ben bereikbaar op 0616102501