Visie

Aan onze missie ligt een visie ten grondslag waarin verstandelijke of psychiatrische beperkingen niet worden gezien als beperkingen, maar als uitdagingen. Door kleinschalige zorg te bieden midden in woonwijken in de regio van Arnhem, willen we personen met een verstandelijke en/of psychiatrische uitdagingen een sfeervolle woonplek bieden en laten participeren in de maatschappij. Hierbij wordt mens- gerichte zorg verleend: Per bewoner wordt er gekeken naar de hulpvraag en mogelijkheden en behoeften die hierbij horen. Door te werken met kleine teams en door weinig verloop in bewoners wordt er een stabiele plek gecreëerd voor de bewoners.